IMPULZ s.r.o.

Ing.Tomáš Hudák, Mlynská 19, Banská Bystrica

Dodávky pre úkryty CO

Celkový zoznam dodávok v PDF

Dodávka základných a náhradných dielov FVZ 300a, b, c typ 55, 60

 • elektromotor 0,75 kWA pre VA 300
 • pryžové spoje ,dilatačné spoje pre FVZ DN 55, DN 100, DN 125, DN 150 , DN 200
 • DRU – dvojitý rohový uzáver, TRU
 • gumové tesnenie na dvere a poklopy typ 55/60/80
 • prepojovacie tvarovky ku KF 100
 • TUKM 300 typ. č. 5-4, LPU 100, TPU 100
 • elektrický ohrievač vzduchu
 • LPÚ, TPÚ – 100/55
 • LPÚ - 300 , TPÚ 300
 • merač množstva vzduchu pre 300 m3/h t.č.7-3
 • merač množstva vzduchu pre 1000 m3/h t.č.7-4
 • merač pretlaku typ. č. 7-2
 • plynotesné klapky 150, 200

Kyslíkové zariadenie

 • KZ 300
 • KZ 1000

Špeciálne filtre

 • hrubé prachové filtre HPF 300 typ. č. 2-1
 • jemné prachové filtre JPF 300 typ. č. 2-2
 • kolektívne filtre KF 100 typ. č. 2-4
 • kolektívne filtre KF 150/200 typ. č. 3011
 • pohlcovač P1 náplň do RP 100
 • predfilter PF 300/500 VCHU 156-69
 • regeneračná patróna RP 100 VCHU 78-60

Dodávky

 • poklopy: plynotesný poklop P-0, 1, 5
 • dvere: plynotesné dvere D0-1, D4-1
 • uzávery: Plynotesné uzávery RPU 250, 315, 400

Komplexné dodávky

 • vzduchotechnických zariadení FVZ vrátane montážnych prác FVZ a stavby CO s vydaním revíznych správ o funkčnej spôsobilosti FVZ
 • opravy a rekonštrukcie FVZ typ 60 (55) na FVZ typ 60/80