IMPULZ s.r.o.

Ing.Tomáš Hudák, Mlynská 19, Banská Bystrica

Projekty úkrytov CO

Projektovanie

Plynotesné a odolné úkryty v rozsahu:

 • dispozičné riešenia úkrytov
 • vzduchotechnika pre ukrývaných
 • vzduchotechnika pre diesel strojovňu
 • kyslíkové zariadenie KZ 300, KZ 1000
 • výkres stavebných úprav
 • výkazy výmer
 • rozpočty
 • vodné hospodárstvo
 • sanita
 • konzultačná činnosť pre ostatné profesie (elektro, silnoprúd, slaboprúd)

Projektovanie vzduchotechnických zariadení do úkrytov CO a ochranných stavieb

Filtroventilačné zariadenia:

 • STOU FVZ - 100, 200c, 300c, 300a, b, typ 60
 • STOU DVU - 300/1500, 600/300, 900/4500, 1200/600
 • pre rekonštrukciu FVZ typ 60 (55) na typ 60/80
 • vzduchotechnické zariadenia, filtroventilačné zariadenia FVZ - 100, 200c, 300c
 • pre rekonštrukciu FVZ DVU 300/1500, 600/3000
 • havarijné úkryty SPRU 1500, 2500, 4500
 • doložky CO pre územné konanie