IMPULZ s.r.o.

Ing.Tomáš Hudák, Mlynská 19, Banská Bystrica

Revízie úkrytov CO

Revízia a servis - odborné prehliadky FVZ

 • filtroventilačných zariadení v stavbách CO, kontrola funkčnej spôsobilosti STOU, v rozsahu prác podľa vypracovanej a prerokovanej špecifikácie na úrade CO MVSR Bratislava

Typ FVZ - STOU, STUP, DVÚ:

 • 100
 • 200c/55,60
 • 300abc/55,60
 • 1000a
 • 4500 ER,ES
 • 300/1500
 • 600/3000
 • 900/4500
 • 1200/6000

Revízia - odborná prehliadka:

 • elektroinštalácií v ochranných stavbách CO s vyhotovením revíznej správy
 • filtrov PF, KF, zostavy v ochranných stavbách CO s vyhotovením revíznej správy
 • tlakových nádob v ochranných stavbách CO s vyhotovením revíznej správy
 • stavebnej časti v ochranných stavbách CO s vyhotovením revíznej správy
 • opravy ventilátorov VA 300/60, 300/55, filtroventilačných zariadení, stavebných častí