IMPULZ s.r.o.

Ing.Tomáš Hudák, Mlynská 19, Banská Bystrica

Školenie

Zaškolenie obsluhy údržbárov

  • podľa platných predpisov pre jednotlivé typy FVZ
  • skupinové školenia do 10 účastníkov a samostatné v rámci revízie - odbornej prehliadky FVZ